Disclaimer

De tekst op deze site is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Moduline en KlopPro B.V. aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit onnauwkeurigheid of onvolledigheid (in de ruimste zin van het woord) van de informatie op deze site.

Noch Moduline en KlopPro B.V. noch het personeel, werknemers of agenten van Moduline en KlopPro B.V. zijn aansprakelijk voor enige directe, incidentele of gevolgschade, of indirecte schade of boetes, of verliezen die voortvloeien uit de toegang tot, het gebruik van of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die eraan is gekoppeld, inclusief, maar niet beperkt tot, virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.

Moduline en KlopPro B.V. kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze algemene voorwaarden. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kunnen Moduline en KlopPro B.V. niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig en/of actueel is. Hieruit kunnen dus geen rechten worden ontleend.

De eigenaren van de website zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.

Auteursrechten en Handelsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in de informatie die op deze website is opgenomen (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Moduline en KlopPro B.V. of zijn opgenomen met toestemming van de respectievelijke eigenaar.